icoon-adresCandel OMG
Modestusstraat 1
5101 BP Dongen

 

Biografie Jos Candel

Tijdens mijn voormalige arbeid als huisarts (1988 tot 2002) ben ik geïnteresseerd geraakt in klachten van het bewegingsapparaat. Een groot deel van de aangeboden klachten in de huisartsenpraktijk hebben direct of indirect te maken met rug, nek en gewrichten.

Veel beelden zijn van chronische aard (meer dan 3 maanden klachten) en patiënten hebben veelal diverse hulpverleners geraadpleegd, al dan niet met wisselend succes.

Als huisarts heb ik mij toegelegd op injectie-technieken volgens Cyriax en verwees ik de patiënten over het algemeen naar manueel fysiotherapeuten, McKenzie fysiotherapeuten en houdingstherapie volgens Cesar. Ondanks goede resultaten van deze therapieën, eventueel na beoordeling door neuroloog of orthopedisch chirurg, bleef een niet onaanzienlijke groep mensen klachten houden.

Deze klachten kunnen een behoorlijke invloed hebben op werk, sport, hobby's en geestelijk en lichamelijk welzijn.
Veelal komen er begrippen naar voren als whiplash, rsi, fibromyalgie, bekkeninstabiliteit, ischias, etc. Deze worden als een soort eindtoestand aangegeven met het advies "vervelend, maar je moet er maar mee leren leven".

Na gestopt te zijn als huisarts, ben ik een opleiding Orthomanuele Geneeskunde gaan volgen; tegenwoordig Musculoskeletale Geneeskunde. Tot mijn verrassing zijn er bij de groep mensen met chronische klachten nog behoorlijk goede resultaten te behalen. Ongeveer 70-75 procent heeft een redelijk tot goed resultaat.

T.g.v. restgevolgen na een ski-ongeval (eind 2012) heb ik vanaf juni 2014 tot november 2015 mijn werkzaamheden als MSK arts moeten staken. Vanaf november 2015 besloten tot een herstart, echter met een beperkt aantal praktijk uren voor musculoskeletale (orthomanuele) behandelingen per dag.

Musculoskeletale Geneeskunde

Veel mensen hebben klachten die te maken hebben met de wervelkolom en gewrichten b.v. schouderpijn, nek en/of hoofdpijn, lage rugpijn met of zonder uitstraling. Ondanks vele onderzoeken wordt er vaak "niets gevonden" en blijven de klachten bestaan.

Deze problemen van het bewegingsapparaat hebben volgens de musculoskeletale geneeskunde (voorheen orthomanuele geneeskunde) te maken hebben met zeer kleine, corrigeerbare afwijkingen in het bekken, wervelkolom en gewrichten.

Tijdens het eerste consult verricht de arts behalve een uitvoerig vraaggesprek een nauwkeurig lichamelijk onderzoek. Daarbij wordt het lichamelijk onderzoek van bijv. een fysiotherapeut en/of orthopedisch chirurg gecombineerd met stands en bewegingsbeoordeling van het bekken, wervels, ribben en gewrichten. Het onderzoek behelst in principe alles "wat beweegt van top tot teen".

In het bijzonder wordt gezocht naar een bekkenverwringing en een daarbij vaak optredende asymmetrie van de wervelkolom. Door een standsafwijking raakt de functie van het bijbehorende gewricht en het aangrenzende zenuwstelsel, spieren en huid verstoord en kunnen klachten en afwijkingen ontstaan. Het bewegingsapparaat is een keten van onderdelen en dus kunnen er ook problemen op enige afstand van de afwijkingen optreden.

Dergelijke standsafwijkingen kunnen veroorzaakt worden door kleine of grote ongevallen recent of in het verleden. Dit kan zijn:

 • vertillen
 • verdraaien
 • verstappen
 • een valpartij
 • een verkeersongeval

Ook kan langdurige overbelasting door verkeerde ergonomie of een verkeerde houding leiden tot standsafwijkingen.

recht bekken 

Recht bekken

scheef bekken 

Scheef bekken

bekken verwringing 

Bekkenverwringing

 

Opvallend is dat langdurige geestelijke stress en zware operatieve ingrepen eveneens sporen achterlaten. Een standsafwijking geeft een minder goed functionerende wervelkolom en/of gewricht en het zenuwstelsel wordt ter hoogte van het minder goed bewegende deel geprikkeld.

Lees hier meer over de historie van musculoskeletale geneeskunde of over Jos Candel.

Klachten

In de eerste plaats klachten van de rug, nek, hoofd en ledematen (pijn, stijfheid, bewegingsbeperking).
Maar er worden ook mensen behandeld met andere klachten zoals borstpijn en moeilijkheden met de ademhaling.

orthomanuele-geneeskunde-bergtopMusculoskeletale Geneeskunde onderscheidt zich van andere behandelwijzen door specifiekere behandelkennis in termen van diagnostiek en behandeling van een grotere diversiteit aan behandelindicaties.

Een greep uit het soort klachten:

 • bekkenproblemen (oa: rondom zwangerschappen "bekkeninstabiliteit", na ongelukken)
 • lage rugklachten, met of zonder uitstraling in de benen.
 • whiplash
 • schouderklachten, klachten tussen de schouderbladen en/of de ribben, borstbeen.
 • sportblessures.
 • voet-, enkel-, knie-, heup-en/of polsklachten
 • Kaakgewrichtsproblemen, aangezichtspijn, hoofdpijnen en migraine.

Behandeling

behandeling orthomanuele geneeskundeNa het lichamelijk onderzoek stelt dhr. Candel een behandelplan op. De behandeling heeft tot doel de standsafwijkingen op te heffen. De oorspronkelijke vorm en functie van de wervelkolom en/of gewrichten kunnen dan herstellen.

Met behulp van een aantal behandelkussens wordt de patiënt in een zodanige houding gelegd, dat de arts de scheefstaande wervels weer in de juiste positie kan brengen. Dit doet hij door druk uit te oefenen op de betreffende wervel met behulp van de duim. Ook wordt gebruikt gemaakt van een drevel. Er wordt heel lokaal gemobiliseerd en niet gemanipuleerd (dit laatste wordt ook wel "kraken" genoemd). Bovenstaande geldt ook voor gewrichten elders in het lichaam.

Niet alle wervels/gewrichten kunnen in één consult gecorrigeerd worden. Meestal zijn meer behandelingen nodig, waarbij de arts steeds voortbouwt op wat daarvóór is bereikt. Het aantal consulten verschilt per patiënt en hangt af van de uitgebreidheid en de aard van de afwijkingen.

Gemiddeld zijn vijf tot zes behandelingen voldoende. De patiënt komt meestal eens per twee weken terug. Bij eventuele vervolg consulten zijn een à twee behandelingen meestal voldoende.
Op indicatie kan er gebruikt gemaakt worden van dry-needling of injecties in de gewrichten (meestal de schouder). Dit laatste volgende de Cyriax methode.

Reactie

Vaak komt het voor dat de behandeling reacties veroorzaakt in het lichaam, zoals vermoeidheid en/of spierpijnen.
Meestal gaan deze klachten vanzelf over in een tot meerdere dagen (soms één week). Bij extreme reacties raden wij u aan contact op te nemen met dhr. Candel.

Herstel

Het herstel treedt meestal pas op nadat een normale stand van wervelkolom, bekken en/of gewrichten is verkregen. Dit vraagt tijd en geduld en kost weken tot maanden na de laatste behandeling.

Beweging/sport

Van groot belang is voldoende lichaamsbeweging. Tijdens de periode van de behandeling kunt u blijven sporten (indien dit mogelijk is). Liefst geen sporten met veel rotaties; maar wel wandelen, fietsen, joggen, paardrijden, skiën. Na de behandelingsperiode kunt u eventuele sportactiviteiten voorzichtig uitbreiden. Afhankelijk van het verloop kunt u met behulp van fysiofitness, yoga, Tai Chi en/of Pilates
uw activiteiten opbouwen.

Verwijzing

Op advies van dhr. Candel kunt u verwezen worden naar een fysiotherapeut ter verbetering van de spierwerking en/of coördinatie. Verwijzing naar de specialist (bv. neuroloog of orthopedisch chirurg) gaat via informatie per brief aan de huisarts.

orthomanuele geneeskunde houd je in beweging

Verwijzing

Een verwijzing van huisarts, fysiotherapeut of specialist mag, maar is niet noodzakelijk.

Het beschikken over medische informatie kan van belang zijn voor de behandeling. Zeker als er sprake is van medicatie gebruik en een voorgeschiedenis van diverse operaties en aandoeningen.

Vergoedingen

Nagenoeg alle zorgverzekeraars hebben musculoskeletale geneeskunde (orthomanuele geneeskunde) in het aanvullende pakket opgenomen en vergoeden het gedeeltelijk en in enkele gevallen geheel.

Op de site van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde (NVAMG) treft u een overzicht aan van de vergoedingen van de diverse zorgverzekeraars: www.nvamg.nl en dan naar "voor patiënten"; aldaar kunt u klikken op een lijst van vergoedingen door de diverse zorgverzekeraars.

Als MSK arts is Jos Candel ingeschreven bij de NVAMG (zie eerder) en het register voor Artsen Musculoskeletale Geneeskunde (www.registeramg.nl).

Als arts lid van de KNMG

Betaling

De consulten worden bij iedere behandeling contant of per pin-automaat voldaan.

U dient zelf uw rekening bij de ziektekostenverzekering te declareren.

Tarieven

Eerste behandeling + intake gesprek : 110,- euro
Vervolg behandelingen  :  75,- euro

Annuleren van een afspraak

Annulering van een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren te geschieden.
Dit kan: telefonisch of per e-mail. Een niet tijdig geannuleerde afspraak wordt in rekening gebracht.

Klachtenregeling

Indien cliënten een klacht hebben over de geleverde zorg dan moet dat geuit kunnen worden. Dit is wettelijk vastgelegd door de overheid in de Wet Kwaliteit en Geschillen (WKKGZ).

De vereniging van artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde maakt gebruik van een klachtenfunctionaris en is daarnaast verbonden aan een externe geschillencommissie. U kunt hiervoor contact opnemen met de Nederlandse Vereniging Artsen Musculoskeletale Geneeskunde (www.nvamg.nl of telefoon 030-2250552).

Privacyregelement

U kunt het privacyregelement hier downloaden.

Contact

Candel OMG is definitief gesloten vanaf 1 september 2019.

U kunt terecht bij collega's die te vinden zijn via de site van Register ArtsenMusculoskeletale Geneeskunde (RAMG) www.registeramg.nl

Candel Musculoskeletale Geneeskunde
Modestusstraat 1
5101 BP Dongen

Let op: Gaarne uw vragen alleen mailen aan bovenstaand e-mailadres. Vermeld géén persoonlijke gegevens in uw e-mail zoals BSN, adres, telefoon, etc i.v.m. de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Bij twijfel kunt u mij een SMS sturen:

Telefoon   : 06 204 679 11 (alleen SMS)
     
KvK nummer   : 64066525
IBAN-nr.   : NL14 ABNA 0 5870 687 52
BIC-nr.   : ABNANL2A
BIG-nr.   : 29020435001

Maken van een afspraak

 Aantal behandel-uren per dag is beperkt. (Alleen op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag in de ochtend) 

Afspraken kunt u alleen per e-mail maken via: . Vermeld geen persoonlijke gegevens in uw email! Indien niet anders mogelijk, kunt u een SMS sturen met vermelding van uw naam.

Bereikbaarheid